© Olivier Föllmi

Młodzież z plemienia Himba, Namibia.
Żyjące na północy Namibii plemię Himba jest jednym z tych afrykańskich ludów, które najbardziej mnie poruszyły prostotą, pięknem i radością życia.

Spotkanie
Tekst: ks. Józef Tischner

Spotkanie to najgłębsze i najbardziej bogate z doświadczeń, jakie człowiek może w swoim życiu przeżyć. Kto nie spotkał na swojej drodze człowieka, ten, można powiedzieć, zmarnował swoje życie.

To bardzo ważne, by człowiek umiał zmieniać od czasu do czasu punkty swego widzenia świata. Nie wolno przywiązywać się do jednego okna. Zmieniać punkty widzenia to wznieść się ponad siebie, ponad własne uczucia, własne interesy, to patrzeć na siebie tak, jakby się było kimś innym. Jakiś stopień wolności jest warunkiem myślenia. Wolność przypina człowiekowi skrzydła. Dzięki tym skrzydłom człowiek może unieść się ponad swój mały świat. Może popatrzeć na siebie z zewnątrz. Dopiero porównując wewnętrzny i zewnętrzny obraz samego siebie, może człowiek przybliżyć się do prawdy.

Józef Tischner (1931–2000) – filozof, duchowny katolicki, wielki autorytet ruchu „Solidarności” zrodzonego w Polsce w latach 80. 
Jego książka „Etyka solidarności” (1981) została przetłumaczona na kilkanaście języków.