© Olivier Föllmi

Noszenie wody, Radżastan, Indie.
Żmudne codzienne noszenie wody to także okazja dla kobiet z Radżastanu do radosnych wieczornych spotkań przy studni.

W Egipcie jedna trzecia kobiet zmuszona jest wędrować dłużej niż godzinę dziennie, by dostarczyć wodę do swych domostw; 
w innych częściach Afryki kobiety poświęcają 
na to aż osiem godzin. 
Droga, jaką kobiety w Afryce pokonują w poszukiwaniu wody, wynosi średnio 6 km dziennie.

W Afryce domowa konsumpcja wody wynosi średnio 47 litrów na osobę dziennie. W Azji jest to średnio 95 litrów. 
W Wielkiej Brytanii – 334 litry na osobę dziennie, 
a w Stanach Zjednoczonych – 578 litrów.

Źródło: Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa – Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), „Woda: zasób krytyczny” (2002).