© Olivier Föllmi

Indianin Kichwa ze społeczności Sarayaku z papużką, puszcza amazońska, Ekwador.
W puszczy amazońskiej w Ekwadorze indiańska społeczność Sarayaku żyje w bliskiej relacji z naturą i lasem, którego ofiarnie broni przed wycinką.

Kolibry
Tekst: Pierre Rabhi

Pewnego dnia, jak głosi legenda, wybuchł wielki pożar lasu.
Przerażone zwierzęta przyczaiły się, bezsilnie obserwując pożogę.
Jedynie mały koliber uwijał się, przynosząc w dziobku po kilka kropli wody, by wylać je na płomienie.
Po jakimś czasie zniecierpliwiony tą bezowocną krzątaniną 
pancernik powiedział do niego:
Kolibrze! Czyś ty oszalał? Przecież tych kilka kropli nie zdoła
ugasić ognia!
Wiem – odrzekł koliber – ale przynajmniej robię, co do mnie należy.
(legenda indiańska)

Pierre Rabhi, rolnik, agroekolog i pisarz francuski pochodzenia algierskiego. W 2007 r. wraz z kilkoma przyjaciółmi założył ruch  Colibris  (Kolibry), organizację pozarządową, której celem jest budowanie społeczeństwa ekologicznego i humanistycznego. W  przekonaniu, że wszelkie zmiany społeczne są rezultatem tych, które dokonują się w jednostkach, ruch Colibris za najistotniejszy cel swej misji obrał inicjowanie zmian indywidualnych. Dąży do tego poprzez inspirowanie, łączenie i wspieranie obywateli zaangażowanych w działalność na rzecz przemian. Łącząc w sieć lokalne grupy rozsiane po całej Francji, ruch  Colibris umożliwia obywatelom podejmowanie konkretnych działań na swoim terenie.
www.colibris-lemouvement.org