Bezpłatna oferta edukacyjna towarzysząca wystawie:

  • piątek 15 września 2017, godz. 12.00, Dom Muzyki i Tańca: spotkanie z Olivierem Föllmim, autorem zdjęć wystawy oraz projekcja jego filmu p.t. „Zamarznięta rzeka”;
  • konkurs „JA i TY – Twoja historia”
    Opowiedz ją słowem, obrazem lub dźwiękiem. Graj z nami i wygraj supernagrody! Więcej o konkursie i jego regulaminie na stronie: www.artinaction.pl/konkurs;
  • program edukacyjny „JA i TY – razem czynimy świat lepszym” dla młodzieży szkolnej i licealnej Śląska prowadzony między 16 i 20 października 2017 r. przez edukatorów Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) – już teraz można się zapisać w terminarzu warsztatów;
  • finisaż wystawy, wtorek 24 października 2017, godz. 18.00, Dom Muzyki i Tańca: spotkanie z kuratorami wystawy i edukatorami PAH, wręczenie nagród konkursu „JA i TY” oraz projekcja filmu p.t. „Zamarznięta rzeka”.

OFERTA do ściągnięcia.

Kontakt:
Sylvie Derdacki
  – organizator wystawy, kom. 504 57 54 79, e-mail: derdacki.sylvie@gmail.com lub s.derdacki@artinaction.pl
Tadeusz Szczepaniak  – edukator PAH, kom. 602 116 556,

Jeśli jesteś nauczycielem

Jestem przekonany, że postęp lub schyłek ludzkości zależą w znacznym stopniu od wychowawców i nauczycieli, co nakłada na nich wielką odpowiedzialność. Jeśli jesteś nauczycielem, staraj się nie tylko przekazywać wiedzę, ale także uwrażliwiać umysły swoich uczniów na podstawowe wartości ludzkie takie jak dobro, współczucie, umiejętność przebaczania czy zmysł porozumienia. Niech to nie będą tematy zastrzeżone jedynie dla tradycyjnej moralności czy religii. Pokaż im, że są to cechy po prostu niezbędne do szczęścia i przetrwania świata.

Ucz ich prowadzenia rozmowy, tego, że każdy konflikt można rozwiązać bez uciekania się do przemocy, że gdy tylko pojawia się kwestia sporna, warto zainteresować się sposobem myślenia drugiej strony. Naucz ich patrzenia z szerszej perspektywy, nie tylko z jednego punktu widzenia, myślenia nie tylko o sobie, o swoim środowisku, kraju, rasie, uświadamiaj im, że wszystkie istoty mają takie same prawa i te same potrzeby. Pokaż uniwersalną odpowiedzialność, pokaż, że cokolwiek robimy, ma znaczenie, że wszystko jakoś wpływa na resztę świata. Nie zadowalaj się tylko słowami, sam dawaj przykład. Uczniowie tym bardziej zapamiętają, co do nich mówisz. Bądź odpowiedzialny za przyszłość swoich uczniów we wszystkich aspektach.

XIV Dalajlama, cytaty pochodzą z książki „365 méditations quotidiennes du Dalaï-Lama” we współpracy z Matthieu Ricardem, wydawnictwo Pocket (antologia), 2013

Jego Świątobliwość XIV Dalajlama Tenzin Gjaco − urodzony w 1935 r. w wiosce Takc’er w północno-wschodnim Tybecie, mnich buddyjski tradycji gelug, intronizowany jako doczesny i duchowy przywódca Tybetańczyków 17 listopada 1950 r., miesiąc po wkroczeniu armii chińskiej do Tybetu. W 1959 r. udał się na wygnanie do Indii, gdzie utworzył rząd tybetański na uchodźstwie, którym kierował do czasu wycofania się z polityki w marcu 2011 r. Od ponad 50 lat mieszka jako uchodźca w Dharamsali, uważany jest za  najwyższego duchowego przywódcę buddyzmu tybetańskiego. Jego działalność na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu chińsko-tybetańskiego została w 1989 r. uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.