© Krzysztof Derdacki, 2016

 

Sprawozdanie z działalności
Fundacji ART in ACTION w 2016 roku

Główna działalność Fundacji w roku 2016 skupiła się na tworzeniu scenariusza, poszukiwaniu finansów i organizacji dużej plenerowej wystawy fotograficznej p.t.:

JA i TY
W poszukiwaniu nowej solidarności
Me & You
In search of a new solidarity
Plenerowa wystawa fotograficzna ukazująca różnorodność kulturową świata.
80 wielkoformatowych zdjęć opatrzonych opisami,
teksty merytoryczne, program edukacyjny i kampania medialna.
Pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO
i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Kraków, Planty – w sąsiedztwie Teatru Słowackiego,
8 września – 30 października 2016 r.
(przedłużona do 13 listopada 2016 r.)

Po wielkim sukcesie wystawy plenerowej „ZIEMIA Z NIEBA” (2002-09), przedstawiającej różnorodność i piękno naszej planety widzianej z lotu ptaka, którą obejrzało ponad 2 mln ludzi w sześciu miastach Polski, proponujemy od roku 2016 nowy cykl wystaw pod tytułem „JA i TY – W poszukiwaniu nowej solidarności”. Ten polsko-francuski projekt jest swego rodzaju zbiorowym portretem ludzkości, przepełnionym emocjami i refleksją, który opisuje bogactwo i różnorodność kultur i krajobrazów świata. Projekt ten ma na celu wyeksponowanie solidarności jako wartości wspólnej dla wszystkich ludzi. Wartość ta może być odpowiedzią na wielkie wyzwania naszych czasów, takie jak zmiany klimatyczne, potrzeba dialogu Północ – Południe czy realizacja idei zrównoważonego rozwoju. Aby bardziej wyraziście podkreślić temat wystawy, zmieniony został jej tytuł roboczy z „TY i JA” na „JA i TY”. Istotą tej zmiany była chęć autorów, by wraz z podtytułem „W poszukiwaniu nowej solidarności” mocniej zasugerować widzom kierunek obranego myślenia i działania – od siebie do drugiego człowieka.

Wystawa składa się z 80 wielkoformatowych zdjęć (180×120 cm) wraz z ich opisem autorstwa francusko-szwajcarskiego fotografika Oliviera Föllmiego, który dziś jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu tzw. fotografii humanistycznej. Ekspozycji towarzyszy 20 plansz tekstowych ze skarbnicy humanistycznego dziedzictwa ludzkości. Znajdziemy tu myśli tak wybitnych postaci, jak papież Franciszek, Dalajlama, Alfred Einstein, Ryszard Kapuściński, Janina Ochojska czy Piotr Młodożeniec (z swoim słynnym plakatem „COEXIST”). Ponadto zaprezentowane są ważne statystyki i teksty merytoryczne, opisujące „w pigułce” problemy naszej planety, tak by zwiedzającym umożliwić odkrywanie nowego sposobu patrzenia, myślenia i przeżywania świata oraz rozpoczęcie refleksji nad naszą relacją z otaczającą nas rzeczywistością – z Innym, tym obcym, z Ziemią, ze światem przyrody – by mogli uświadomić sobie wspólnotę losu wszystkich ludzi, a co za tym idzie, konieczność odnalezienia przez ludzkość nowej, globalnej, planetarnej solidarności.

Dziś, 25 lat po zwycięstwie polskiej „Solidarności”, które zmieniło bieg historii na kontynencie europejskim i w świecie, wystawa „JA i TY” zrealizowana jako wspólny projekt przez ekipę ze wschodu i zachodu Europy, wyróżniający się bogatymi walorami artystycznymi i poznawczymi, jest przede wszystkim próbą dialogu i wprowadzeniem w życie edukacyjnego zamysłu zmierzającego ku odnowie postaw obywatelskich. Ma ona inspirować widzów do podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy bardziej altruistycznego i zrównoważonego społeczeństwa – do czynnej, codziennej solidarności, do solidarności w akcji. Bez niej, bez wynikającej z niej postawy odpowiedzialności, która angażowałaby każdego mieszkańca Ziemi, wszystkie rozwiązania technologiczne i prawne wdrażane po to, by ratować ludzkość, są w wymiarze zarówno lokalnym, jak i globalnym nieuchronnie skazane na niepowodzenie.

Projekt „JA i TY” zaplanowany jest jako wydarzenie ponadnarodowe. Jego ekspozycję przewidziano w miejscach szczególnej wagi – w Nowym Jorku (Ground Zero), Kijowie (Majdan), a także w innych miastach będących orędownikami pokoju: Gdańsku, Warszawie, Brukseli, Berlinie, Oslo, Genewie. Zapoczątkowanie cyklu przewidziano w Krakowie, tuż po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. To stąd projekt ma wynieść swoje moralne namaszczenie, stać się bodźcem do podjęcia dialogu i zastanowienia nad wspólną historią ludzkości, do stworzenia nowej szansy przekraczania granic i ograniczeń, by propagować ideę pokoju. Projekt realizowany pod honorowym patronatem Szwajcarskiego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO ma wstępnie zapewnione wsparcie wielu instytucji publicznych, firm i organizacji pozarządowych, a także wyższych uczelni, szkół oraz urzędów miast, w których zostanie zorganizowany. Wystawie towarzyszy międzynarodowy komitet honorowy złożony z wybitnych osobistości, przedstawicieli świata kultury i nauki, którzy angażują się w walkę o tolerancję i pokój w różnych miejscach na świecie.

Wspaniale komponując się w malowniczej scenerii Plant, na tle historycznego Teatru Słowackiego, pierwsza edycja wystawy „JA i TY” była przez ponad dwa miesiące ważnym i rozpoznawalnym wydarzeniem, dostępnym dla wszystkich, także w nocy. Dzięki swej lokalizacji w samym centrum miasta, w miejscu, gdzie przecinają się jego główne osie komunikacyjne – linie tramwajowe, autobusowe, PKP i PKS – wystawa przez całą dobę cieszyła się wielkim zainteresowaniem widzów. W dzień i nocą można było na niej spotkać zwiedzających reprezentujących wszystkie grupy społeczne. Szczególnym zainteresowaniem ekspozycja cieszyła się wśród turystów z całego świata oraz licznych obcokrajowców, którzy studiują i pracują w Krakowie. Często wręcz entuzjastycznie reagowali na piękne zdjęcia Oliviera Föllmiego oraz ich opisy i mądre teksty różnych autorytetów, których tłumaczenia na język angielski stanowiły integralną część wystawy. Szacujemy, że ekspozycję odwiedziło ponad sto tysięcy osób. Ponad 600 uczniów szkół podstawowych i liceów wzięło udział w prowadzonym przez cały czas programie edukacyjnym. Kilka grup stanowiły także dzieci niepełnosprawne i dzieci przedszkolne. Odpowiadając na prośbę kilku szkół, organizatorzy za zgodą swoich partnerów przedłużyli czas trwania wystawy o dwa tygodnia, do niedzieli 13 listopada 2016 r.

Dzięki partnerstwu z Teatrem Słowackiego stało się możliwe, by w ramach realizowanego przedsięwzięcia zorganizować dwa ważne spotkania tuż obok wystawy, w sali Teatru Miniatura, która została zaadaptowana z tej okazji jako sala kinowa. I tak: w ramach Midissage’u 10 października 2016 r. miało miejsce spotkanie z autorem zdjęć wystawy Olivierem Föllmim, na którym zaprezentowana została jego piękna i wzruszająca filmowa opowieść autobiograficzna „Zamarznięta rzeka” (45 min), osobista relacja („Ja i Ty”) z mieszkańcami doliny Zanskaru, którą jako pierwszy biały odkrył 40 lat temu. Do sukcesu tego spotkania (sala Teatru Miniatura była pełna) przyczyniło się to, że w jego promocji i organizacji brali aktywny udział wolontariusze Fundacji i Polskiej Akcji Humanitarnej oraz sponsor nowego hotelu MERCURE STARE MIASTO, który gościł specjalnych gości z Polski i zagranicy. Jako finisaż wystawy natomiast 3 listopada 2016 r. odbyło się z ponownym sukcesem (sala Teatru Miniatura także i tym razem wypełniona gośćmi) drugie spotkanie pod hasłem „W poszukiwaniu nowej solidarności”. W jego organizację również zaangażowali się wolontariusze Fundacji i Polskiej Akcji Humanitarnej. Gośćmi byli Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, oraz dwóch filmowców reż. Piotr Augustynek i reż. Wojciech Szumowski, którzy zaprezentowali swe filmy dokumentalne: „CIĘŻARÓWKI NADZIEI” oraz „ALEPPO. NOTATKI Z CIEMNOŚCI”. Przez cały czas trwania wystawy ważne było także wsparcie firmy KÄRCHER – dzięki jej profesjonalnemu sprzętowi zabrudzone zdjęcia i plansze tekstowe mogły być regularnie czyszczone.

Opis osiągniętych rezultatów:

  • ponad 100 000 widzów z Polski i całego świata odwiedziło wystawę w Krakowie;
  • ponad 600 uczniów i nauczycieli (także z regionu Małopolski, z Tarnowa, Oświęcimia) wzięło udział w programie edukacyjnym, również grupy niepełnosprawnych, dla których został przygotowany specjalny program;
  • wydarzenie uatrakcyjniło tę stronę Plant dzięki kunsztowi fotografa, rozmiarowi wystawy i wielkoformatowym zdjęciom oraz efektownemu oświetleniu;
  • promowano Światowe Dni Młodzieży (tekst papieża Franciszka) i region Małopolski jako otwarte na świat ważne centrum europejskiego humanizmu;
  • uwrażliwiało szeroką publiczność na ważne i aktualne dziś tematy, przekazało rzetelne informacje;
  • kilka ważnych publikacji i wywiadów (m.in. ponad 40-minutowy program w Radiu Kraków i publikacja w „Tygodniku Powszechnym”);
  • odbiór w internecie i mediach liczy co najmniej 500 000 osób.

Wydarzenie zostało zrealizowane m.in. dzięki dotacji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz dotacji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.