W ramach wystawy „JA i TY – W poszukiwanie nowej solidarności” wspieramy działalność humanitarną i edukacyjną Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH):

Polska Akcja Humanitarna (PAH) pomaga ludziom poszkodowanym wskutek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy – dzieciom, kobietom i osobom starszym. Działamy
z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, niezależności i neutralności. Nasza praca polega na zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb: dostępu do wody, żywności, bezpiecznego schronienia i edukacji. Obecnie pracujemy
w Somalii, Sudanie Południowym, Syrii, Iraku, na Ukrainie.

SYRIA
W Syrii od 2011 roku trwa konflikt zbrojny. Walki zmusiły ponad 10,5 mln ludzi
do opuszczenia domów, z czego aż 6,3 mln schroniło się na terenie kraju. Ludność cywilna nieustannie zagrożona jest nalotami i atakami, a sytuacja z roku na rok się pogarsza. Brak stałego dostępu do wody i pożywienia. Wieloletnia wojna sprawiła, że mieszkańcy Syrii żyją w bardzo trudnych warunkach.

W Syrii działamy od 2013 roku, docieramy z pomocą do kilkuset tysięcy osób rocznie na terenie prowincji Idlib i Aleppo. Zapewniamy dostęp do wody: dostarczamy wodę cysternami do obozów dla osób przemieszczonych wewnątrz kraju, budujemy stacje pompujące, latryny i punkty mycia rąk. Dbamy o bezpieczeństwo higieniczne: usuwamy nieczystości, dostarczamy kosze
na śmieci, rozprowadzamy najpotrzebniejsze produkty higieniczne. Zapewniamy dostęp do żywności: dystrybuujemy paczki żywnościowe, współpracujemy 
z lokalnymi piekarniami, którym dostarczamy mąkę i drożdże, żeby produkowały pieczywo w stałych niskich cenach. W grudniu 2016 roku szerokim echem odbiła się ewakuacja ludności ze wschodniego Aleppo. Zorganizowaliśmy natychmiastową pomoc dla osób, które docierały do obozów. Zbudowaliśmy latryny, punkty mycia rąk oraz nowe stacje pompujące wodę. Nowo przybyli otrzymali paczki z żywnością i artykułami higienicznymi.

© Syria 2017, fot. PAH Archives

IRAK
Od 2014 roku sytuacja w Iraku jest bardzo niestabilna. Państwo Islamskie rozpoczęło okupację kluczowych miast na północy kraju, w tym m.in. Mosulu. Ciągłe zagrożenie i trwający konflikt sprawiły, że ponad milion osób w Iraku potrzebuje pomocy humanitarnej. Głównym problemem jest brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do wody, pożywienia, schronienia i niezbędnych środków czystości.

Polska Akcja Humanitarna działała w Iraku już w latach 2003-07, wtedy zaspokajaliśmy potrzeby Irakijczyków, które wynikały z bardzo niestabilnej sytuacji w kraju po upadku reżimu. Wróciliśmy tam pod koniec 2016 roku, gdy wskutek walk zbrojnych w Mosulu sytuacja ludności cywilnej zaczęła się dramatycznie pogarszać. Natychmiast rozpoczęliśmy działania pomocowe skierowane
do mieszkańców wschodniej części miasta. Nasze wsparcie to przede wszystkim pomoc natychmiastowa, czyli odpowiedź na podstawowe potrzeby mieszkańców miasta. Stopniowo rozszerzamy to działanie na region Kurdystanu, gdzie również będziemy prowadzić dystrybucję paczek dla najbardziej potrzebujących.

© Iraq 2017, fot Maciej Moskwa / TESTIGO

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Ty również możesz wspierać mieszkańców
Syrii i Iraku! – DOŁĄCZ do KLUBU PAH SOS 
i wspieraj PAH regularną darowizną
: